Członkowie

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca – Maria Dzierzbicka
Z-ca przewodniczącego – Alicja  Rutkowska
Sekretarz – Iwona  Olszewska
Członek – Alicja Oskroba
Członek – Maria  Bojarska

Spółdzielnia zrzesza 103 członków