"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grudziądzu 


Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą stronę internetową, w której staramy się przedstawić historię oraz dzień dzisiejszy ”Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Grudziądzu.
Spółdzielnia doskonale wkomponowana w średniowieczny gród wraz z rozwojem miasta tworzyła kolejne karty historii.
To dzięki klientom, członkom i pracownikom istnieje do dnia dzisiejszego i mimo, że dookoła wszystko się zmieniło, jest nieodłącznym elementem na mapie gospodarczej miasta. Jak każda inna firma o bogatej przeszłości, ma swój indywidualny wizerunek zarejestrowany w pamięci mieszkańców i klientów.
Niewiele firm handlowych może poszczycić się tak długą i bogatą tradycją jaką legitymuje się nasza Spółdzielnia. Jej początki sięgają 1945 roku, kiedy to zaraz po wojnie pomimo ogromnych zniszczeń sięgających 80% i wielu niedostatków, grupa entuzjastów i sympatyków ruchu Spółdzielczego założyła Grudziądzką Spółdzielnię Spożywców.
Chcemy by nasza firma łączyła tradycję z nowoczesnością, co mamy nadzieję pozwoli pogłębić zaufanie i życzliwość naszych klientów, a dzięki tej publikacji być może pozyskamy nowych.
 


Rada Nadzorcza i Zarząd
„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Grudziądzu

 

Zarys historyczny

- 25.IV.1945 r. została założona Grudziądzka Spółdzielnia Spożywców.
57 członków – założycieli uchwaliło statut i wybrało 9 osobową Radę Nadzorczą, której pierwszym przewodniczącym został Pan Zarzycki - ówczesny starosta grudziądzki. Na zebraniu konstytutywnym uchwalono wysokość udziałów członków na 100,- zł oraz obowiązkowe wpisowe 10,- zł.

- W 1951 r. członkowie zmienili statut, a Spółdzielnia przyjęła nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grudziądzu.

- W 1958 r. decyzje władz centralnych ”Społem” spowodowały podporządkowanie ”Spółdzielni” Związkowi Spółdzielni Spożywców w Bydgoszczy. Otrzymaliśmy status oddziału tego związku.

- W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej staliśmy się oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Toruniu .

- Lata 1980- ….. przyniosły zmianę o znaczeniu historycznym dla kraju a, w konsekwencji również i dla Spółdzielni. 29.VI.1981 r. grupa członków założycieli, wykorzystując założenia reformy gospodarczej i sytuację społeczno – gospodarczą zwołała Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Powołano do życia samodzielną jednostkę organizacyjną „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Grudziądzu. Rejestracja sądowa nowo powołanej Spółdzielni miała miejsce w dniu 30.XI.1981r. W rezultacie przestaliśmy być oddziałem WSS w Toruniu i rozpoczęliśmy samodzielny byt w oparciu o trzy „S”. W 1982 roku przeżyliśmy kolejną reorganizację. Tym razem spowodowała ona demonopolizację handlu. Spółdzielnia oddała hurt spożywczy, który z powrotem upaństwowiono.

W swej 65 letniej historii Spółdzielnia poddana została dużej centralizacji, gospodarce planowej, nomenklaturze oraz licznym reorganizacjom. Były to czynniki sprzeczne z istotą ruchu spółdzielczego. Musiało to doprowadzić do głębokiego rozminięcia się praktyki z ideami. Mimo tych przeciwności Spółdzielnia przetrwała. Zachowała swoją tożsamość, skutecznie konkurując z polskimi i zachodnimi sieciami. A tradycje ruchu spółdzielczego stanowią przesłankę do bieżącego działania tak aby pokolenia, które po nas przyjdą pozytywnie oceniły nasz dotychczasowy wysiłek.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Grudziądzu, Mikołaja Reja 6, 86-300 Grudziądz.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.grudziadz.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym handel@grudziadz.spolem.org.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.grudziadz.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej